Професионална ИТ поддръжка

Уеб решения

Сървърни платформи

ИТ Инфраструктурни решения

CLOUD РЕШЕНИЯ

Нека технологията бъде АКТИВ за Вашия бизнес, НЕ ПРОБЛЕМ

РЕШЕНИЯ

Ай Ти Аутсорс е бързо развиваща се компанията с повече от 10 години опит в проектиране, внедряване, интеграция и поддръжка на различни ИТ решения.

ИТ ПОДДРЪЖКА

 • Цялостна ИТ Поддръжка

 • СЪВМЕСТНА ИТ ПОДДРЪЖКА

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИТ ПОДДРЪЖКА

 • ПОДДРЪЖКА ИТ ПРОЕКТ

ИНФРАСТРУКТУРА

 • Оценка на риска от загуба на информация и нежелано спиране на ИТ услуги

 • ИТ СИГУРНОСТ

 • КОМУНИКАЦИОННИ РЕШЕНИЯ

 • ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

 • СТРАТЕГИЯ ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ

КОНСУЛТАЦИИ

 • ОДИТ НА ИТ ИНФРАСТРИКТУРА

 • ИНФРАСТРУКТУРА-КОНСОЛИДАЦИЯ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

 • АРХИТЕКТУРЕН ИТ ДИЗАЙН

 • РЕНТАБИЛЕН ИЗБОР МЕЖДУ ОБЛАЧНА И ЛОКАЛНА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА

 • ИТ СИГУРНОСТ

 • ПОЛИТИКА ЗА АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ

 • КОМУНИКАЦИОННИ РЕШЕНИЯ

 • ЛИЦЕНЗИ

ИТ РЕШЕНИЯ

 • MICROSOFT AZURE

 • MICROSOFT OFFICE 365

 • KVM ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

 • EASY ORDER УЕБ ПЛАТФОРМА

 • УЕБ БАЗИРАНИ B2B И B2C РЕШЕНИЯ

Защо Ай Ти Аутсорс?

 • Ай Ти Аутсорс предлага

  разнообразно портфолио от ИТ услуги и решения, които да отговорят на Вашите бизнес необходимост, бюджет, време и ИТ изисквания

 • Предлаганите услуги и решения

  са надеждни и проектирани с цел да бъдат използвани в дългосрочен план

 • Вашите ИТ изисквания

  са в ръцете на мултифункционални и сертифицирани експерти, които прилагат своите знания, умения и опит, за да разработят специфични решения, отговарящи на Вашите бизнес изисквания

 • Ваш партньор

  Ние сме правилният ПАРТНЬОР за Вас, защото КЛИЕНТЪТ е най – важния елемент на нашия бизнес

Партьори:
 

Предимства

Нашите Предимства

 • Широка гама от ИТ услуги и решения
 • Дългогодишен опит и познаване на процесите в различни видове индустрии
 • Екип от висококвалифицирани и сертифицирани професионалисти
 • Нашата основна цел е да отговорим на Вашите ИТ изисквания и да бъде верен партньор и помощник в развитието на Вашия бизнес

Предимства за нашите клиенти

 • Екип от професионалисти с повече от 10 години опит
 • Своевременна реакция и проследяемост на всеки един проблем
 • Рентабилни и надеждни услуги

ИТ РЕШЕНИЯ

Microsoft Azure

 • Изграждане и управление на виртуални Windows и Linux сървъри чрез облачната платформа Microsoft Azure
 • Без необходимост от допълнителни ресурси за изграждане и поддръжка на собствен дейта център
 • Защити своя бизнес с най – надеждния облак

Microsoft Office 365

 • Най – защитеният офис за Вашия бизнес
 • Достъп до Вашите документи от различни устройства
 • Достъп до файлове и електронна поща от всяка точка – онлайн и офлайн
 • Гъвкави инструменти за сътрудничество между различни екипи, платформи и устройства
 • Изпълнение на задачи от всяка точка на света
 • Актуализации на месечна база, включващи нови функционалности

KVM Виртуализация

 • Оптимизирайте разходите за закупуване на хардуер и изградете собствен и надежден дейта център, изискващ нулева инвестиция за закупуване на лицензи и намаляващ разходите за внедряване и поддръжка
 • Най – подходящата алтернатива с отворен код за напълно виртуализиране на Вашите ИТ ресурси

Easy Order уеб платформа

 • Уеб базирана платформа, позволяваща управление на всички процеси по изготвяне на „Поръчка“ от крайния клиент или дистрибутор към различни производители
 • Генериране на заявка за доставка от производителя към логистика
 • Проследяемост на доставката до клиента
 • Маркетинг стратегии
 • Решението позволява пълна интеграция и автоматизация на процесите за трансфер на информация между всички заинтересовани страни (краен клиент, производител, склад, логистика, дистрибутор)
 • Промоции и кампании
 • Справки
 • Известяване на Вашите клиенти посредством електронна поща

Уеб базирани B2B и B2C решения

 • Ние предлагаме различни web базирани B2B и B2C решения, както и отделни модули, които могат да бъдат напълно интегрирани с Вашата текуща ERP система, оптимизирайки различни бизнес процеси
 • Ние разработваме специфични решения, които да отговарят на Вашите бизнес изисквания и необходимост