ИТ ПОДДРЪЖКА

Различни нива на поддръжка, които отговарят на Вашите изисквания. Отдалечена и локална поддръжка.

 • Цялостна ИТ Поддръжка

  Ай Ти Аутсорс ще бъде Вашия ИТ отдел, отговорен за всички ИТ процеси и оказващ професионална ИТ поддръжка на всички нива.

 • Съвместна ИТ Поддръжка

  Висококвалифицираните експерти на Ай Ти Аутсорс ще работят съвместно с Вашия ИТ отдел, формирайки дългосрочно партньорство, за да гарантират безпроблемното функциониране на всички ИТ процеси и надеждността на информационния поток.

 • Специализирана ИТ Поддръжка

  Ако Вашата ИТ компания се нуждае от висококвалифицирани професионалисти, които да поемат отговорност за сложните проблеми на Вашите клиенти, не се колебайте да поверите задачата на Ай Ти Аутсорс. Нашите експерти ще работят в сътрудничество с Вашите вътрешни ресурси, за да осигурят решение. Ние ще бъдем второ и трето ниво на поддръжка, от които Вашата компания се нуждае.

 • Поддръжка ИТ Проект

  Не влагайте допълнителен ресурс в намирането и наемането на квалифициран експерт, който да изпълни задачите към временни проекти, когато можете да поверите работата на екипа на Ай Ти Аутсорс.

Цялостна ИТ Поддръжка

Ай Ти Аутсорс осъществява всекидневен мониторинг на сървърните платформи и архивите на данни с цел следене на производителността, предотвратяване на възможни хардуерни и софтуерни проблеми и осигуряване на безотказнa работа на сървърната инфраструктура.

След заявяване на проблем или искане от клиента, специалист от Ай Ти Аутсорс ООД се свързва до мрежата на клиента през криптирана комуникация и отстранява проблема възможно в най-кратки срокове. При специфични проблеми, които не могат да бъдат отстранени отдалечено, посещаваме клиента на място.

Начини на заявяване на възникнал проблем или искане:

 • Телефон.
 • On-line система за възникнали инциденти.
 • Електронна поща.

Време за реакция:

Отдалечен достъп: ИТ специалист се заема с решаването на проблема веднага или най-късно до един час.

Посещение на място: Ако проблема изисква посещение на място, то се осъществява от един до три часа в зависимост от местоположението на клиента и пътната обстановка.