ИТ РЕШЕНИЯ

Нека технологията бъде АКТИВ за Вашия бизнес, НЕ ПРОБЛЕМ

Microsoft Azure

 • Изграждане и управление на виртуални Windows и Linux сървъри чрез облачната платформа Microsoft Azure
 • Без необходимост от допълнителни ресурси за изграждане и поддръжка на собствен дейта център
 • Защити своя бизнес с най – надеждния облак

Microsoft Office 365

 • Най – защитеният офис за Вашия бизнес
 • Достъп до Вашите документи от различни устройства
 • Достъп до файлове и електронна поща от всяка точка – онлайн и офлайн
 • Гъвкави инструменти за сътрудничество между различни екипи, платформи и устройства
 • Изпълнение на задачи от всяка точка на света
 • Актуализации на месечна база, включващи нови функционалности

KVM Виртуализация

 • Оптимизирайте разходите за закупуване на хардуер и изградете собствен и надежден дейта център, изискващ нулева инвестиция за закупуване на лицензи и намаляващ разходите за внедряване и поддръжка
 • Най – подходящата алтернатива с отворен код за напълно виртуализиране на Вашите ИТ ресурси

Easy Order платформа

 • Уеб базирана платформа, позволяваща управление на всички процеси по изготвяне на „Поръчка“ от крайния клиент или дистрибутор към различни производители
 • Генериране на заявка за доставка от производителя към логистика
 • Проследяемост на доставката до клиента
 • Маркетинг стратегии
 • Решението позволява пълна интеграция и автоматизация на процесите за трансфер на информация между всички заинтересовани страни (краен клиент, производител, склад, логистика, дистрибутор)
 • Промоции и кампании
 • Справки
 • Известяване на Вашите клиенти посредством електронна поща

Уеб базирани B2B и B2C решения

 • Ние предлагаме различни web базирани B2B и B2C решения, както и отделни модули, които могат да бъдат напълно интегрирани с Вашата текуща ERP система, оптимизирайки различни бизнес процеси
 • Ние разработваме специфични решения, които да отговарят на Вашите бизнес изисквания и необходимост