ИТ Консултации
  • Одит на текущата архитектура

  • Инфраструктура – консолидация и виртуализация

  • Архитектурен дизайн, който отговоря на Вашия бюджет и изисквания

  • Избор и внедряване, както на облачна ИТ инфраструктура, така и на място при клиента

  • ИТ Сигурност

  • Политика за архивиране и възстановяване на данни, съобразена с техния обем и специфика, “Disaster Recovery” план

  • Комуникационни решения

  • Лицензи