ИТ Инфраструктурни решения
 • Анализ на текущата ИТ инфраструктура

  • Оценка на риска от загуба на информация и нежелано спиране на ИТ услуги
  • Рентабилен избор между сървърни решения, локализирани на място при клиента, нает дейта център или облачна ИТ инфраструктура
  • Идентифициране на пропуски в ИТ процесите и текущите информационни решения, определящи продуктивността и безотказността на бизнес процесите
  • Изготвяне на план за справяне с проблеми, които изискват незабавно разрешаване
  • Изготвяне на дългосрочен план, включващ всички необходими оптимизации
 • ИТ Сигурност

  • Анализ на имплементираната политика за ИТ сигурност и идентифициране на пропуските
  • Подобряване сигурността на мрежата чрез решения за следене и предотвратяване на нежелан достъп и зловреден софтуер, защитни стени
  • Имплементиране на централизирана политика относно нивата на достъп до данни и сървърна инфраструктура, целяща следене и защита от неправомерно изнасяне на вътрешна за компанията информация
  • Стратегия за мониторинг на мрежи, бази данни и сървъри
 • Комуникационни решения

  • Защитете данните на Вашата компания, присъединявайки всички офиси и търговски обекти към една сигурна мрежа (VPN), чрез криптиран и централизиран достъп до всеки обект
  • Осигурете достъп на Вашите служители до файлове, приложения и други ресурси на компанията от всяка точка на света, използвайки сигурна и криптирана комуникация
 • Виртуализация

  • Виртуализирайте сървърите на Вашата компания, за да намалите разходите за закупуване и подмяна на хардуер
  • Оптимизирайте и реорганизирайте Вашите сървърни ресурси рентабилно, за да осигурите надеждна ИТ инфраструктура
  • Ние можем да изградим виртуална среда, използвайки добре познатите VM Ware и Microsoft Hyper – V, както и чрез безплатно Linux базирано решение
 • Архивиране и възстановяване на данни

  • Изготвяне на стратегия за архивиране и възстановяване на данни
  • Политика за мониторинг на архивите
  • Създаване на “Disaster Recovery” план
  • Методи за анализ консистентността на данните и надеждността на архивите